เมื่อเราเปิดเรียกใช้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นมา โปรแกรม Microsoft Windows 10 จะแสดงภาพย่อของไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นไว้ที่ Taskbar เรียกกันว่า Taskbar Button ซึ่งเราสามารถใช้ Taskbar Button นี้ในการสลับการทำงานระหว่างไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่นๆ

แต่ถ้าเราเปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์คล้ายๆกัน โปรแกรม Microsoft Windows 10 จะทำการยุบภาพย่อของไฟล์หรือโฟลเดอร์เหล่านั้นไว้ในอันเดียวกัน ซึ่งบางคนอาจจะไม่ถนัดกับการทำงานแบบนี้

 

 

เริ่มต้น โปรแกรม Microsoft Windows 10 จะยุบ Icon ที่คล้ายกันบน Taskbar เข้าเป็นอันเดียว ซึ่งบางคนอาจจะไม่ถนัดใช้งานแบบนี้1. เปิด Taskbar Properties ขึ้นมาก่อน
1.1 คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างบน Taskbar
1.2 เลือกหัวข้อ Properties2. ตั้งค่า Task buttons เป็นค่าที่ต้องการ
Always combine, hide lables = ยุบ Icon และไม่แสดงชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์
Combine when taskbar is full = ถ้าเปิดเยอะจน Taskbar เต็ม ก็ให้ยุบได้
Never combine = ไม่ต้องยุบ ถ้ามันเยอะมาก ก็เบียดๆกันอยู่ตรงนั้น3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะเห็น Taskbar Buttons แสดงรายละเอียดแบบที่คุ้นเคย