ใน Microsoft Windows 10 มีการฝังโปรแกรม Windows Defender มาด้วยเพื่อเป็นปราการด่านแรกในการป้องกันโปรแกรมแปลกปลอมที่จะอันตรายกับระบบ แต่ในมุมมองของช่างแล้ว โปรแกรม Windows Defender เป็นโปรแกรมที่เกะกะและปิดกั้นให้ทำงานได้ลำบาก ทำให้ บางครั้ง เราก็จำเป็นจะต้องปิดการทำงานของ Windows Defender ไว้ก่อน

 

 

1. เปิดใช้ GPEDIT.MSC
1.1 คลิกที่แว่นขยาย
1.2 พิมพ์ข้อความ GPEDIT.MSC ในช่องค้นหา
1.3 คลิกที่ชื่อโปรแกรม GPEDIT.MSC2. เข้าไปยังหมวด Windows Component
2.1 เข้าไปที่ Local Computer Policy
2.2 เข้าไปที่ Computer Configuration
2.3 เข้าไปที่ Administrative Template
2.4 เข้าไปที่ Windows Components3. มองหาหัวข้อ Windows Defender แล้วคลิกเข้าไป4. มองหาหัวข้อ Turn off Windows Defender แล้วคลิกเข้าไป5. ปิดการทำงานของ Windows Defender
5.1 คลิกที่ Enable (ระวังอย่าสับสน)
5.2 คลิก OK