การแชร์พริ้นเตอร์ใน Windows 10 ก็คือการที่เรามีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง แต่มีพริ้นเตอร์เครื่องเดียว แบ่งกันใช้หลายคน โดยเสียบพริ้นเตอร์ไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง(เรียกว่าตัวแม่) แล้วทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น(เรียกว่าตัวลูก)สามารถสั่งพิมพ์มายังพริ้นเตอร์เครื่องเดียวนี้ได้


ในบทความนี้ จะกล่าวถึงการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแม่ก่อนก็แล้วกัน

 

 

ก่อนการตั้งค่าตามบทความนี้ ขอให้ทุกท่านได้ทำการ "ตั้งค่าให้ Windows 10 สามารถแชร์โฟลเดอร์ได้" มาก่อนแล้ว

 

1. เปิด Control Panel2. เปิดเข้า Devices and Printers3. ใช้เม้าท์คลิกขวาลงบนพริ้นเตอร์ที่เราต้องการแชร์ แล้วเลือกหัวข้อ Printer Properties4. ในหน้าต่างของ Printer Properties
4.1 ไปที่แท็บ Sharing
4.2 ทำเครื่องหมายที่ Shared this printer
4.3 คลิก OK5. กรณีที่เครื่องพิมพ์ที่เปิดแชร์ไม่ได้เป็นเครื่องพิมพ์หลัก(Default Printer) เราจะเห็นสัญลักษณ์แชร์ แต่ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์หลัก เราอาจจะเห็นแค่เครื่องหมายถูกสีเขียว