หลังจากการติดตั้ง Microsoft Windows 11 เสร็จใหม่ๆ จะพบว่าแทบไม่มีไอคอนอะไรแสดงอยู่บนหน้าจอเดสทอปเลย ทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการเข้าถึงไฟล์ต่างๆ


ในที่นี้ เราจะมาดูวิธีการที่ทำให้หน้าจอของ Microsoft Windows 11 แสดงไอคอน This PC, USER, Network และ Control Panel

 

ภาพที่ใช้ประกอบในบทความนี้ เป็น Microsoft Windows 11 Pro Version 22H2 Build 22621.521

 

1. ที่หน้า Desktop ของ Microsoft Windows 11
1.1 คลิกขวาที่ไหนก็ได้บน Desktop ที่ว่างๆ ไม่มีไอคอนอะไร
1.2 เลือกหัวข้อ Personalize
1.3 ถ้าไม่พบหัวข้อ Personalize ให้ดูใน Show more options

 

2. ในหน้าต่างของ PERSONLIZATION
2.1 ถ้ามองไม่เห็นหัวข้อ Themes ให้เลื่อนสไลด์ลงล่างจนกว่าจะมองเห็น
2.2 เมื่อเห็นหัวข้อ Themes ก็ให้คลิกหัวข้อ Themes ได้เลย

 

3. หน้าจอ Personalization > Themes
3.1 ถ้ามองไม่เห็นหัวข้อ Desktop icon settings ให้เลื่อนสไลด์ลงล่างจนกว่าจะมองเห็น
3.2 เมื่อเห็นหัวข้อ Desktop icon settings ก็ให้คลิกหัวข้อ Desktop icon settings ได้เลย

 

4. หน้าจอ Desktop icon settings
4.1 ทำเครื่องหมายหน้าหัวข้อที่ต้องการ หรือทำเครื่องหมายหมดทุกอันเลยก็ได้
4.2 คลิก Apply
4.3 คลิก OK

 

5. บนหน้าจอของ Windows 11 ก็จะแสดง desktop icon ให้เราเห็นแล้ว

 

6. ส่วนตัวผมแล้ว ชอบเรียง desktop icon แบบนี้มากกว่า