ปกติแล้ว เมื่อติดตั้ง Microsoft Windows 10 เสร็จใหม่ๆ ระบบถูกกำหนดมาให้หน้าจอ Desktop ซ่อนไอคอนของ This PC, USER, Network, Control Panel เอาไว้ แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ไอคอนเหล่านั้น


ในที่นี้ เราจะมาดูวิธีการที่ทำให้ Desktop ของ Microsoft Windows 10 แสดงไอคอนเหล่านั้น

 

ก่อนอื่น เราจะถือว่า คุณได้ติดตั้ง Microsoft Windows 10 เรียบร้อยแล้ว

 

1. ที่หน้า Desktop ของ Microsoft Windows 10
1.1 คลิกขวาที่ไหนก็ได้บน Desktop ที่ว่างๆ ไม่มีไอคอนอะไร
1.2 เลือกหัวข้อ Personalize2. ในหน้าต่างของ PERSONLIZATION
2.1 ที่เมนูด้านซ้าย ให้คลิกที่หัวข้อ Teames
2.2 ที่เมนูดานขวา ให้คลิกที่หัวข้อ Desktop icon settings3. บนหน้าจอ Desktop Icon Settings
3.1 ทำเครื่องหมายหน้าหัวข้อที่ต้องการ หรือเอาทั้งหมดก็ได้
3.2 คลิกปุ่ม Apply
3.3 คลิกปุ่ม OK4. ถึงตอนนี้ บน Desktop จะแสดงไอคอนที่เราต้องการได้แล้ว