ผู้ใช้ Microsoft windows 10 บางคนอาจจะเคยพบปัญหาคอมพิวเตอร์ทำงานช้าในช่วงหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ บางคนเปิดเครื่องเวลา 8 โมงเช้า ปรากฎว่าคอมพิวเตอร์ทำงานช้ามากจนถึง 10 โมงเช้า แล้วอยู่ดีๆ คอมพิวเตอร์ก็ทำงานเร็วขึ้นมากระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ


สาเหตุคือ Microsoft Windows 10 จะพยายามทำการแสกนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ เพื่อจัดทำดัชนีสำหรับการค้นหาข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้เร็วขึ้น แต่เมื่อชั่งใจระหว่างประโยชน์การใช้งานกับความลำบากในการใช้งาน เราเลือกที่จะปิดคุณสมบัตินี้จะดีกว่า

 

ในที่นี้ เราจะแนะนำการยกเลิก content index เพียงแค่ drive เดียว ส่วน drive อื่นๆก็จะทำวิธีเดียวกัน

 

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ This PC2. คลิกขวาที่ Drive C: และเลือก Properties3. เอาเครื่องหมายออกจากหน้าหัวข้อ Allow files on this drive to have contents indexed in addition to file properties แล้วคลิก OK4. ถ้ามีคำถามยืนยันการเปลี่ยนแปลง (Confirm Attribute Changes)
4.1 เลือก Apply changes to drive X:\, subfolders and files
4.2 คลิก OK5. ถ้ามีข้อความเตือน Access Denied
5.1 ให้คลิก Continue6. ถ้ามีข้อความเตือนข้อผิดพลาด Error Applying Attributes ให้เลือก Ignore All
- ตามตัวอย่างนี้คือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไฟล์ C:\swapfile.sys เนื่องจากไฟล์นี้ถูกเปิดใช้งานอยู่7. การยกเลิก content index จะนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับจำนวนไฟล์ใน Drive
- ดังนั้น ถ้าเราลบไฟล์ขยะใน Temp เสียก่อน จะช่วยลดเวลาได้มาก8. หลังจากยกเลิก content index เรียบร้อยแล้ว หน้าต่างการทำงานจะหายไป
- เราก็จะทำการยกเลิก content index ของ drive อื่นๆจนครบทุก drive
- ที่จริง เราสามารถสั่งให้ยกเลิก content index ได้หลาย drive พร้อมๆกัน แต่จะใช้เวลามากกว่าการยกเลิกทีละ drive